Quy định chung

HinhAnhThucTe.com là chuyên trang đăng tải tổng hợp các hình ảnh do các chuyên viên kỹ thuật tại Gia Minh Group thi công thực tế tại nhà khách hàng. Chúng tôi sử dụng các tư liệu này nhằm đào tạo cũng như giúp khách hàng có nhiều thông tin đa chiều hơn về các sản phẩm mà Gia Minh Group cung cấp tới khách hàng. Do vậy chúng tôi cũng mong các quý vị khách hàng (người dùng truy cập website HinhAnhThucTe.com) thực hiện một số quý định nhỏ như sau:

- Hình ảnh là công sức của các thành viên đội ngũ kỹ thuật tại Gia Minh Group, do vậy mong quý khách tôn trọng công sức của các bạn. Hãy sử dụng làm tư liệu cho cá nhân (tham khảo/nghiên cứu/học tập).
- Nghiêm cấm các hành vi sao chép, thương mại hóa hình ảnh (công sức) của Gia Minh Group.

Trên tất cả, Gia Minh Group hi vọng đồng hành cùng quý khách (các bạn), phát triển lớn mạnh chứ không phải nơi giành giật/chơi xấu nhau.

Trân trọng ./